Dedinky   INFO    

Obec ležiaca v južnej časti Slovenského raja vznikla v r. 1933 spojením obcí Imrichovce a Štefanovce.
Barokovo klasicistický kostol bol postavený v r. 1835.

  The borough was incorporated in the Southern part of the Slovak Paradise in 1933 by joining the boroughs of Imrichovce and Stefanovce. The baroque-classical church was built in 1835.